Quest board
Na tomto místě Vás budeme informovat o zajímavých nebo důležitých skutečnostech, které se týkají serveru. Najdete zde např. termíny konání různých výprav, questy atd.

Módní salón Již spln?n lehký od: Kentu Kent

Grave Digging Quest Statický normální od: Viky

Vzestup Nokribana, Pána démon? Již spln?n normální od: Ragupki

Ledová Královna Již spln?n t?žký od: Viky

Kult Bohyn? Khall Již spln?n t?žký od: Mauric

Stíny Již spln?n velmi t?žký od: Heaven

The Witch's Apprentice Statický lehký od: Viky

Collector's Quest Statický normální od: Viky

The Study of the Solen Hive Statický lehký od: Viky

P?írodní nerovnosti Již spln?n normální od: Viky

Copyright (c) 2002-2007 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.