Ledová Královna
Ledová královna ovládla jeskyn? zvané Decpice. Ledoví démoni, elementálové a jiné strašlivé nestv?ry plní ledový ostrov. Bojujíce o pozice co nejblíže své paní se vzájemn? zabíjí a požírají své potomky, n?kte?í tají v marných pokusech opustit ostrov a ší?it Zlo do dalších ?ástí sv?ta. Dále se povídá že Ledová královna chrání obrovský poklad s artefaktem nevy?íslitelné hodnoty a že mnozí hrdinové již zmraženi zdobí sídlo té kruté ženy.

Bu?te vy ten kdo ji porazí a p?inese teplo ledovému ostrovu...
Copyright (c) 2003 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.