Grave Digging Quest
V Trammelské Magincii žije starý a t?žce nemocný Samus McNealson. Ten pot?ebuje sehant léky. Za vaši ochotu se odm?ní speciálním p?edm?tem.
Copyright (c) 2003 Undiscovered Land, Všechna práva vyhrazena.